สัมมนา

 

จัดให้มีการทำกิจกรรมนอกสถานที่  โดยทำโครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน ก้าวทันบริการ” 

ณ บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์ จ.สระบุรี   เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554

โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินฯ สาขาสามพราน และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนาด้วย